Metin Akbaş TCDD बोर्ड सदस्य र उप महाप्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरिएको छ

tcdd बोर्डको निर्देशक र साधारण सहायकको सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिएको छ।
tcdd बोर्डको निर्देशक र साधारण सहायकको सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिएको छ।

टर्की गणतन्त्र टर्भेट राज्य रेलवे जो सहायक महाप्रबन्धकको प्रमुख कार्यालयमा खुला छ र भूमि संख्या र प्रशारण सम्बन्धी कानून नं। २233 को बोर्ड सदस्य।
टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी