अन्तिम मिनेट: स्कूलको छुट्टी 30०. अप्रिल २०२० बढाइएको छ

स्कूल छुट्टी कोरोनाभाइरस
स्कूल छुट्टी कोरोनाभाइरस

प्रत्यक्ष बोल्दा राष्ट्रिय शिक्षामन्त्री जिया सेलुकले घोषणा गरे कि घरमा शिक्षाको अवधि अप्रिल 30० सम्म बढाइएको छ! कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित स्कूलहरू बन्द छन्, अर्को घोषणा नभएसम्म अप्रिलको अन्त्यसम्म बन्द रहनेछ!रेलवे समाचार खोजी

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी