कोविड - १ Re सन्दर्भ प्रयोगशालाहरू र शहरहरू नमूनाहरू पठाउनको लागि सूची

कोभिड सन्दर्भ प्रयोगशालाहरू र प्रान्तहरूको सूची नमूना पठाउन
कोभिड सन्दर्भ प्रयोगशालाहरू र प्रान्तहरूको सूची नमूना पठाउन
NO प्रान्त प्रमाणीकृत प्रयोगशालाहरू सेवा क्षेत्र
1 Adana एड्ना सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ADANA, NİĞDE, OSMANİYE, HATAY
2 अंकारा अन्कारा विश्वविद्यालय मेडिकल मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको सुविधा अंकारा
3 अंकारा हेक्टेप विश्वविद्यालय अस्पताल अस्पताल तथा आपातकालीन प्रयोगशाला अंकारा
4 अंकारा अन्कारा गाजा विश्वविद्यालय मेडिकल मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको सुविधा अंकारा
5 अंकारा अन्कारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला अंकारा
6 अंकारा HSGM / राष्ट्रीय VIROLOGY संदर्भ प्रयोगशाला अन्कारा, काराबिक, किरिहर, KÇKIR K K K, किरिकले, कास्तमोनु, बार्टिन, एस्केहर
7 Antalya अन्ताल्या सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला अन्ताल्या, इस्प्टा, बुदुर
8 BALIKESÝR BALIKESİR विश्वविद्यालय मेडिकल माइक्रोबायोलोजी प्रयोगशालाको सुविधा BALIKESİR, AKनकाक्ले
9 आवास Sarıahmetler BOLU Abant - ZZET BAYSAL विश्वविद्यालय शिक्षा र अनुसंधान अस्पताल मेडिकल माइक्रोबायोलजी बोलु, डजेसिए, जONG्गुलडाक, सकर्या
10 Bursa BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH BURSA, BİLECİK, YALOVA, KOCAELİ
11 ÇORUM ÇORUM HİTİT विश्वविद्यालय मेडिकल मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको मेडिकल फेकलिटी को सुविधा। ÇORUM
12 डियारबाकिर दीयारबाकीर गाजी यासरगिल शिक्षा र अनुसन्धान अस्पताल दयार्बकिर, बाटमान, ईरनाक, मार्डन, सेर्ट
13 EDİRNE TRADYA विश्वविद्यालय मेडिकल मेडिकल माइक्रोबायोलजी को सुविधा EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ
14 Erzurum एर्जुरम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला एर्जुरम, एरजानकान, कार्स, आईडीआईआर, बाİ्गल, MUŞ
15 गाजियांटेप GAZİANTEP सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला गजान्टेप, KİLİS, आन्लिउर्फा, KAHRAMANMARAŞ
16 इस्तानबुल ISTANBUL NO.1 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला युरोपियन
17 इस्तानबुल ISTANBUL NO.3 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला अन्त्योलियन
18 इस्तानबुल ANSTANBUL BAKIRKÖY DR SADİ KUUK शिक्षा अनुसंधान अस्पताल अस्पताल म्यूक्युलर माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला युरोपियन
19 इस्तानबुल मारमार युनिवर्सिटी इस्टानबुल पेंडिक शिक्षा र अनुसन्धान अस्पताल अन्त्योलियन
20 इस्तानबुल इस्तनबुल येडीकल छाती बिरामी र छाती सर्जरी शिक्षा अनुसंधान अस्पताल युरोपियन
21 इस्तानबुल इस्तानबुल एसबीयू सिस्ली EFFAL शिक्षा र अनुसन्धान अस्पताल युरोपियन
22 इस्तानबुल SULTANGAZİ HASEKİ EAH युरोपियन
23 इस्तानबुल FSM उत्तर प्रयोगशाला युरोपियन
24 इस्तानबुल इस्टानबुल मेडिकल मेडिकल माइक्रोबायोलजीको एCH्कर सुविधा युरोपियन
25 Izmir IZMIR सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला İZMİR, MANİSA, AYDIN, MUĞLA, DENİZLİ
26 Izmir İZMİR TEPECİK शिक्षा र अनुसन्धान अस्पताल İZMİR, MANİSA, AYDIN, MUĞLA, DENİZLİ
27 Kayseri KAYSERİ शहर अस्पताल KAYSERİ, NEVŞEHİR, YOZGAT
28 KONYA SedÇUk विश्वविद्यालय मेडिकल मेडिकल माइक्रोबायोलोगीको सुविधा KONYA, KARAMAN, AKSARAY
29 KÜTAHYA KTTHYA स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय KTTHYA, AFYON, UŞAK
30 MALATYA ÜNÖN विश्वविद्यालय मेडिकल नक्कली माइक्रोबायोलोजी MALATYA, ELAZIĞ, TUNCELİ, ADIYAMAN
31 Mersin MersİN İEHİR अस्पताल अस्पताल माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला Mersin
32 RIZE एसबी रिसेप ताइयप एर्दोआन विश्वविद्यालय शिक्षा शिक्षा अस्पताल अस्पताल मेडिकल माइक्रोबायोलजी रोज, एरडाहान, एआरटीभीİ
33 Samsun सामसन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला सामसुन, SINOP, आर्मी, AMASYA
34 SÝVAS CUMHRİYET विश्वविद्यालय मेडिकल मेडिकल माइक्रोबायोलोगी को सुविधा SVVAS, TOKAT, YOZGAT
35 Trabzon ट्राब्जोन काला समुद्र टेक्निकल विश्वविद्यालय ट्राब्जोन, गोरसुन, गोमान, बेबर्ट
36 Trabzon ट्राब्जोन कनुनी प्रशिक्षण र अनुसन्धान अस्पताल ट्राब्जोन, गोरसुन, गोमान, बेबर्ट
37 VAN VAN सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला VAN, AĞRI, HKKARI, BİTLİS

रेलवे समाचार खोजी

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी