क्यामेरामा कबाटा बास्कलर ट्राम लाइनमा दुर्घटनाहरू

क्यामेरा std सक्कलीमा bagcilar kaztas ट्राम लाइन मा दुर्घटनाहरु
क्यामेरा std सक्कलीमा bagcilar kaztas ट्राम लाइन मा दुर्घटनाहरु

बास्कलर काबाटाş मार्गमा ट्रामहरू चल्ने दुर्घटनाहरू क्यामेराले रेकर्ड गरेको छ।


हरेक दिन हजारौं मानिसहरूलाई सेवा गर्ने ट्रामहरूमा समय-समय मा दुर्घटना हुन सक्छ। कहिलेकाँही ट्राम जुन सवारीसँग टकराउँदछन् कहिलेकाँही बाटोबाट बाहिर आउन सक्दछन् र यी सबै दुर्घटनाहरू क्यामेराले रेकर्ड गर्दछन्।

इस्तानबुल रेल प्रणाली नक्शारेलवे समाचार खोजी

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी