आज इतिहासमा: 8 डिसेम्बर 1874 Agop Azarian कंपनी

ऐतिहासिक रेलवे
ऐतिहासिक रेलवे

आजको इतिहासमा
8 डिसेम्बर 1874 Agop Azarian कम्पनीले बेलुकी-सोफिया लाइन निर्माणको लागि एक महिनाको रूपमा यो महिनामा 12 को पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ।

रेलवे समाचार खोजी

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी