पोल्याण्ड वारसा मेट्रो नक्शा समय सारिणी र टिकट डीलहरू

वारसा मेट्रोको नक्शा
वारसा मेट्रोको नक्शा

पोल्याण्ड वारसा मेट्रो नक्शा उडान र टिकट मूल्यहरु: वारसा मेट्रो यूरोपको सबैभन्दा नयाँ मेट्रो नेटवर्क हो। वारसा मेट्रो, पोल्याण्डको पहिलो र एक मात्र मेट्रो लाइन, शहरको केन्द्रलाई जोड्ने एक उत्तर-दक्षिण रेखा समावेश गर्दछ। M1 लाइन, मेट्रो लाइन को कुल लंबाई 21 स्टेशन मा शामिल 23.1 किलोमिटर लामो। M2 रेखासँग लगभग 7 स्टेशन छ। 6 मी वारसा मेट्रो पूर्व र पश्चिममा विस्तारको साथ विस्तार गरियो 29 मी लामो।

दैनिक 430.000 यात्रीहरूले वारसा मेट्रो प्रयोग गर्छन्।

M1 लाइन: Młociny Kabaty

 1. Kabaty,
 2. Swietokrzyska,
 3. Natoli छ,
 4. Ursynów,
 5. Stokłosy,
 6. Sluzlew,
 7. Wierzbno,
 8. पोल मोकोटोव्स्की,
 9. Wilanowska,
 10. Racławicka,
 11. प्लाक विल्सोना,
 12. Politechnika,
 13. Imielin,
 14. केन्द्रम,
 15. Stare Bielany,
 16. रातुस अर्सेना,
 17. Wawrzyszew,
 18. ड्वर्जेक ग्डान्स्की,
 19. Słodowiec,
 20. Marymont,
 21. Młociny

M2 हटलाइन: रोन्डो डस्याइस्कीगोइ ड्वार्जेक विलेस्की

 1. रोन्डो डस्याइस्कीगो,
 2. Swietokrzyska,
 3. रोन्डो ओएनजेड,
 4. Nowy -wiat-Uniwersytet,
 5. Stadion Narodowy,
 6. सेन्ट्रम नौकी कोपर्निकस,
 7. ड्वर्जेक विलेस्की
 8. वारसा मेट्रोको नक्शा

पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण लाइनहरूमा काम गर्ने दुई लाइनहरू निम्नानुसार छन्:

वारसा मेट्रो खुल्ने समय

M1 लाइन खुल्ने समय

  उडानको मिति र समयहरू निम्नानुसार छन्:
 • सोमबार देखि शुक्रवार: 2 देखि 9 हरेक मिनेट
 • सप्ताहन्त र छुट्टिहरु: 5 देखि 10 हरेक मिनेट
स्टेसन नाम सोमबार बिहिबार शुक्रवार शनिबार आइतवार र छुट्टिहरु
Kabaty 5: 00 am - 12: 10 am 5: 00 am - 12: 15 am 5: 00 am - 12: 15 am 5: 00 am - 12: 10 am
Swietokrzyska 5: 04 am - 12: 32 am 5: 04 am - 12: 37 am 5: 08 am - 12: 37 am 5: 08 am - 12: 32 am
को Natoli 5: 02 am - 12: 12 am 5: 02 am - 12: 17 am 5: 02 am - 12: 17 am 5: 02 am - 12: 12 am
Ursynów 5: 07 am - 12: 17 am 5: 07 am - 12: 22 am 5: 07 am - 12: 22 am 5: 07 am - 12: 17 am
Stokłosy 5: 06 am - 12: 16 am 5: 06 am - 12: 21 am 5: 06 am - 12: 21 am 5: 06 am - 12: 16 am
Sluzlew 5: 09 am - 12: 19 am 5: 09 am - 12: 24 am 5: 09 am - 12: 24 am 5: 09 am - 12: 19 am
Wierzbno 5: 04 am - 12: 23 am 5: 04 am - 12: 28 am 5: 05 am - 12: 28 am 5: 05 am - 12: 23 am
पोल मोकोटोस्की 5: 08 am - 12: 27 am 5: 08 am - 12: 32 am 5: 09 am - 12: 32 am 5: 09 am - 12: 27 am
Wilanowska 5: 03 am - 12: 21 am 5: 03 am - 12: 26 am 5: 04 am - 12: 26 am 5: 04 am - 12: 21 am
Racławicka 5: 06 am - 12: 25 am 5: 06 am - 12: 30 am 5: 07 am - 12: 30 am 5: 07 am - 12: 25 am
प्लाक विल्सोना 5: 00 am - 12: 39 am 5: 00 am - 12: 44 am 5: 08 am - 12: 44 am 5: 08 am - 12: 39 am
Politechnika 5: 00 am - 12: 28 am 5: 00 am - 12: 33 am 5: 04 am - 12: 33 am 5: 04 am - 12: 28 am
को Imielin 5: 04 am - 12: 14 am 5: 04 am - 12: 19 am 5: 04 am - 12: 19 am 5: 04 am - 12: 14 am
Centrum 5: 03 am - 12: 30 am 5: 03 am - 12: 35 am 5: 07 am - 12: 35 am 5: 07 am - 12: 30 am
टाढा Bielany 5: 05 am - 12: 45 am 5: 05 am - 12: 50 am 5: 13 am- 12: 50 am 5: 13 am - 12: 45 am
रातुस अर्सेना 5: 06 am - 12: 34 am 5: 06 am - 12: 39 am 5: 10 am - 12: 39 am 5: 10 am - 12: 34 am
Wawrzyszew 5: 07 am - 12: 46 am 5: 07 am - 12: 51 am 5: 15 am - 12: 51 am 5: 15 am - 12: 46 am
ड्वर्जेक ग्डान्स्की 5: 09 am - 12: 37 am 5: 09 am - 12: 42 am 5: 13 am - 12: 42 am 5: 13 am - 12: 37 am
Słodowiec 5: 03 am - 12: 43 am 5: 03 am - 12: 48 am 5: 11 am - 12: 48 am 5: 11 am - 12: 43 am
Marymont 5: 01 am - 12: 41 am 5: 01 am - 12: 46 am 5: 09 am - 12: 46 am 5: 09 am - 12: 41 am
Młociny 5: 05 am - 12: 45 am 5: 05 am - 12: 45 am 5: 13 am - 12: 51 am 5: 13 am - 12: 51 am

M2 लाइन खुल्ने समय

  उडानको मिति र समयहरू निम्नानुसार छन्:
 • सोमबार देखि शुक्रवार: 3 देखि 8 हरेक मिनेट
 • शनिबार: 6 देखि 8 हरेक मिनेट
 • सप्ताहन्त र छुट्टिहरु: 7 देखि 8 हरेक मिनेट
स्टेसन नाम सोमबार बिहिबार शुक्रवार शनिबार आइतवार र छुट्टिहरु
रोन्डो डस्याइस्कीगो 5: 03 am - 12: 35 am 5: 03 am - 12: 15 am 5: 03 am - 12: 15 am 5: 03 am - 12: 15 am
Swietokrzyska 5: 07 am - 12: 39 am 5: 07 am - 12: 19 am 5: 07 am - 12: 19 am 5: 07 am - 12: 39 am
रोन्डो ओएनजेड 5: 05 am - 12: 37 am 5: 05 am - 12: 17 am 5: 05 am - 12: 17 am 5: 05 am - 12: 37 am
Nowy iatwiat-Uniwersytet 5: 08 am - 12: 40 am 5: 08 am - 12: 20 am 5: 08 am - 12: 20 am 5: 08 am - 12: 40 am
Stadion Narodowy 5: 12 am - 12: 44 am 5: 12 am - 12: 24 am 5: 12 am - 12: 24 am 5: 12 am - 12: 44 am
Copernicus विज्ञान केन्द्र 5: 10 am - 12: 42 am 5: 10 am - 12: 22 am 5: 10 am - 12: 22 am 5: 10 am - 12: 42 am

वारसा मेट्रो टिकट शुल्क

टिकट शुल्कहरू मूल्यहरू Zloties (zł, 1 zł = 0.24 €) मा देखाइएको छ।

यिनीहरूलाई निम्न कोटीहरूमा विभाजन गरिएको छ: क्लक टिकट (3.40 zł,) एकल स्थानान्तरण, छोटो अवधि टिकट, 30 दैनिक टिकट, 90 दैनिक टिकट, पोलिश + टिकट, तीन बच्चाहरूको परिवारका लागि टिकट (99 zł) र वरिष्ठ टिकट (50 zł।)

 1. एकल टिकट स्थानान्तरणयो निम्न कोटीहरूमा विभाजित गरिएको छ: 75 मिनेट टिकट (4.40 zł,) र 90 मिनेट टिकट (7 zł)
 2. छोटो अवधि टिकटहरूयी निम्न मूल्यहरुमा विभाजित छन्: एक क्षेत्र दैनिक टिकट (15 zł,) दुई क्षेत्र दैनिक टिकट (26 zł) सप्ताहन्त टिकट (24 zł) र सप्ताहन्त समूह टिकट (40 zł।)
 3. 30 दैनिक टिकटहरूयी निम्न मूल्यहरुमा विभाजित छन्: 30 दैनिक व्यक्तिगत क्षेत्र एक (110 zł,) 30 दैनिक व्यक्तिगत क्षेत्र दुई (112 zł,) 30 दैनिक व्यक्तिगत क्षेत्र एक र दुई (210 zł,) 30 दैनिक क्षेत्र एक (98 zł,) 30 दिन क्षेत्र। दुई (100 zł,) 30 दिन क्षेत्र एक र दुई (196 zł,) युवा टिकट क्षेत्र एक (49 zł,) युवा टिकट क्षेत्र दुई (50 zł) युवा टिकट क्षेत्र एक र दुई (98 zł) र 30 दिन क्यारियर (230) zł।)
 4. 90 दैनिक टिकटहरूयो निम्न कोटीहरूमा विभाजित गरिएको छ: 90 दैनिक व्यक्तिगत पहिलो क्षेत्र (280 zł,) 90 दैनिक व्यक्तिगत क्षेत्र दुई (282 zł,) 90 दैनिक व्यक्तिगत क्षेत्र एक र दुई (536 zł,) 90 दैनिक क्षेत्र एक (250 zł,) 90 दैनिक क्षेत्र दुई (252 zł,) 90 दैनिक क्षेत्र एक र दुई (482 zł,) युवा टिकट जोन वन (125 zł) युवा टिकट क्षेत्र दुई (126 zł) युवा टिकट क्षेत्र एक र दुई (241 zł,) र 90 दैनिक क्यारियर (600 zł) ।)
 5. पोल्याण्ड + टिकटतिनीहरूलाई निम्न मूल्यहरूमा विभाजन गरिएको छ: 30 दिन दोस्रो क्षेत्र (98 zł,) 30 दिन क्षेत्र एक र दुई (196 zł,) 90 दिन क्षेत्र दुई (250 zł) र 90 दिन क्षेत्र एक र दुई (482 zł)

- कार्डहरू: मेट्रो कार्डलाई सिटी कार्ड भनिन्छ। तपाईं यस कार्डमा माथिको केही टिकटहरू भण्डार गर्न सक्नुहुनेछ।

वारसा ट्राम नक्शा

varsova ट्राम नक्शा
varsova ट्राम नक्शा

रेलवे समाचार खोजी

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी