TAV डोहा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना जीत

डोहा एयरपोर्ट विस्तार परियोजनाले व्यवसाय जित्यो
डोहा एयरपोर्ट विस्तार परियोजनाले व्यवसाय जित्यो

दोहा मा निर्माण काम कतार हमद हवाई अड्डा विस्तार परियोजना को राजधानी पनि टर्की सहित निर्माण, फेला TAV कंसोर्टियम जित्यो।

संघले TAV निर्माण, MIDMAC र Taisei निगम JV समावेश गर्दछ। MIDMAC कतार मा आधारित छ र Taisei जापान मा आधारित छ।

28 नोभेम्बर 2019 दोहा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना कामको सुरू मितिको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। कार्य, 906 दिन लिनका लागि निर्धारित, 22 मे 2022 मा समाप्त हुनेछ।

रेलवे समाचार खोजी

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी