आज इतिहासमा: 4 डिसेम्बर 1929 क्याबिनेट काठ स्लीपर

मार्फत
मार्फत

आजको इतिहासमा
4 डिसेम्बर 1929 क्याबिनेटले काठको सुँगुर प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो। Derince Traverse इंजेक्शन फैक्टरी स्थापित भएको थियो।

रेलवे समाचार खोजी

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी