TCDD कर्मचारीहरूको लागि 3 हजार TL पदोन्नति

tcdd कर्मचारी हजार tl पदोन्नति
tcdd कर्मचारी हजार tl पदोन्नति

3 हजार TL पदोन्नति TCDD व्यक्तिहरूलाई; टीसीडीडी अधिकारीहरूको तलब पदोन्नतीको टेन्डर भाकफ्याank्कले जित्यो। 3 हजार TL पदोन्नति अधिकारीहरु लाई भुक्तानी गर्न

24 THOUSAND OFFICER 3000 TL प्रचार

यातायात अधिकारी सेन, TCDD अधिकारीहरु र विभिन्न बैंकहरु पदोन्नति टेन्डर सहभागी Vakıfbank। Vakıfbank 24 TL पदोन्नति भुक्तानी गर्नेछ 2020 हजार अधिकारी TCDD मा जनवरी 3000 मा।

रेलवे समाचार खोजी

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी