आजको इतिहासमा: 17 नोभेम्बर 1871 ब्यारन हिर्स् वर्ल्ड

मिति आज नोभेम्बर बारन हिर्सच दुन्या ज्यूहरू
मिति आज नोभेम्बर बारन हिर्सच दुन्या ज्यूहरू

आजको इतिहासमा
17 नोभेम्बर 1871 बेरोन हेर्सेले विश्व यहूदी एसोसिएशनलाई 1 मिलियन फ्रान्सेन्सलाई दान गर्दछ

रेलवे समाचार खोजी

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी