आज इतिहासमा: 13 नोभेम्बर 1889 ओटोम्यान कृषि उत्पादन

उत्तरी कृषि
उत्तरी कृषि

आजको इतिहासमा
13 नोभेम्बर 1889 ओटोमन कृषि उत्पादन औसत प्रतिशत द्वारा 63 वृद्धि भयो।

रेलवे समाचार खोजी

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी