आजको इतिहासमा: 29 नोभेम्बर 1919 ब्रिटिश विदेश ...

29 नोभेम्बर 1919
29 नोभेम्बर 1919

आजको इतिहासमा
29 नोभेम्बर 1919 ब्रिटिश डिप्टी अफ्रिका क्रवे पेरिसले राज्यको सचिव क्युजोनलाई यस्तो लेखे: आईले रेल रेलमा कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्दैन; यसले मस्जिद Kemal लाई बलियो बनाउँछ र यूनानीहरूको अपमानको कारण बनाउँछ। "

रेलवे समाचार खोजी

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी