टेलिफिक खबरहरू बिर्स

केबल कारले यात्रुहरूलाई बोक्न रोक्यो


लिफ्ट विस्तार Uludağ होटल क्षेत्र मा अन्ततः सुरू हुँदैछ।
मेयर रेसेप अल्टेप, हालको केबल कारले यात्रुहरूको ढुवानी रोकिन्छ, केही समयको लागि नयाँ प्रणाली र त्यसपछि नयाँ प्रणालीको लागि घोषणा गरिएको सामग्री हटाइयो।
2013 होटलहरू मिनेटमा पुग्न सकिन्छ जब निर्माण साइट छिटो सेट अप हुन्छ र परियोजना जुलाई 23 को रूपमा योजना बनाई छ।

स्रोत: www.olay.com.t छटिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

टिप्पणी