सेनामा melet ब्रिज पूरा भयो
52 सेना

ओर्डुमा मेलेट ब्रिजको समापन

ओर्डुमा मेलेट ब्रिजको समापन; ओर्डु मेट्रोपोलिटन नगरपालिकाको पहलमा पूर्वी कालो समुद्र क्षेत्रको यातायातको मेरुदण्ड ओरूको अल्टोनर्डु जिल्लामा मेलेट नदीमा निर्माण गरिएको नयाँ भवन कालो समुद्री तट रोडमा अवस्थित छ। [अधिक ...]

पुल melet ब्रिज को विकल्प को रूप मा निर्माण गरीरहेको छ
52 सेना

पुलमा काम गरीएको छ पट्टिको मिलेट पुलको विकल्पको रूपमा

ओर्डु महानगरपालिकाको मेयर मेहमेट हिल्मी गुलेर, कालो सागर तटीय सडकमा पूलमा मेटल ब्रिजको विकल्प निर्माण गरी अनुसन्धान गरियो। ओर्डु महानगरपालिकाको पहलबाट कालो समुद्री तट रोडमा अवस्थित [अधिक ...]

मेलेट वैकल्पिक ब्रिज सेना ट्राफिकलाई आराम दिनेछ
52 सेना

सेना ट्राफिक आराम गर्न Melet गर्न वैकल्पिक ब्रिज

ओर्डु महानगरपालिकाको मेयर मेहमेट हिल्मी गुलेर, कालो समुद्री तटवर्ती सडक मेलेट ब्रिजमा पुलको दोस्रो विकल्पमा अनुसन्धान गरियो। मेलेट ब्रिजमा दोस्रो विकल्प [अधिक ...]

दोस्रो वैकल्पिक पुल मेलेट ब्रिजमा बनेको छ
52 सेना

दोस्रो वैकल्पिक ब्रिज मेलेट ब्रिजमा निर्माण गरिएको छ

ओर्डु महानगरपालिकाको पहलमा कालो समुद्री तटवर्ती सडकमा मेलेट नदीमा नयाँ पुल निर्माण भइरहेको छ। ओर्डु महानगरपालिकाको मेयर मेहमेट हिल्मी गुलर, बुलुनान कालो समुद्री तट रोडमा अवस्थित छ [अधिक ...]